The UK Rules
Cyfraddau Presennol

Cyfraddau'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Mae cyfradd fesul awr yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol yn dibynnu ar eich oed ac os ydych chi'n brentis.

Cyflog Byw Cenedlaethol

Rhaid i chi fod yn o leiaf:

Note: There is also a version of the National Minimum Wage rates available in English language.

Cyfraddau Presennol

Mae’r cyfraddau hyn ar gyfer y Cyflog Byw Cenedlaethol a'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol. Mae'r cyfraddau yn newid bob Ebrill.

Blwyddyn 25 a throsodd 21 i 24 18 i 20 O dan 18 Prentis
Ebrill 2020 £8.72 £8.20 £6.45 £4.55 £4.15

Mae cyfraddau'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol yn newid bob mis Hydref. Mae cyfraddau'r Cyflog Byw Cenedlaethol yn newid bob mis Ebrill.

Prentis

Mae Prentis gyda'r hawl i dderbyn cyfradd prentis os ydynt yn naill ai:

Enghraifft

Mae gan prentis 22 oed hawl i’r gyfradd iafswm yr awr o £4.15 os yn flwyddyn gyntaf eu prentisiaeth.

Mae prentisiaid gyda'r hawl i gael yr isafswm cyflog ar gyfer eu hoed os ydynt:

Enghraifft

Mae prentis 22 oed sydd wedi cwblhau blwyddyn gyntaf eu prentisiaeth gyda'r hawl i gyfradd isafswm yr awr o £8.20


Cyfraddau'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol a’r Cyflog Byw Cenedlaethol

© 2020 | ALL RULES | CONTACT | PRIVACY | SITEMAP