The UK Rules
'Follow the Regulations'
Rates

Cyfraddau'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Mae cyfradd fesul awr yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol yn dibynnu ar eich oed ac a ydych chi’n brentis - rhaid i chi fod mewn oed gadael ysgol o leiaf er mwyn ei gael.

Cyflog Byw Cenedlaethol

O fis Ebrill 2016, bydd y cyflog byw cenedlaethol yn £7.20 yr awr i weithwyr 25 oed a hŷn.

Bydd yr isafswm cyflog yn parhau i fod yn berthnasol i weithwyr 24 oed ac iau.

Blynyddoed Blaenorol

Roedd y grwpiau oed yn wahanol cyn 2010. Nid oedd dim cyfraddau Isafswm Cyflog Cenedlaethol ar gyfer prentisiaid.

NB: Darllenwch yr wybodaeth am pwy sydd â hawl i gael yr isafswm cyflog neu ddefnyddio’r gyfrifiannell Isafswm Cyflog Cenedlaethol i weld a ydy’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol yn cael ei dalu.

Note: There is also a version of the National Minimum Wage rates available in English language.

Prentis

*Mae’r gyfradd hon ar gyfer prentisiaid rhwng 16 a 18 oed a rhai 19 oed neu drosodd sydd yn eu blwyddyn gyntaf. Mae gan yr holl brentisiaid eraill hawl i’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol ar gyfer eu hoed.

Fel arfer, mae’r cyfraddau yn cael eu diweddaru bob mis Hydref – mae’r cyfraddau presennol yn berthnasol o Hydref 2015.

Cyfraddau'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol 2016/17

Os nad ydych chi’n cael yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol ac rydych chi’n meddwl y dylech chi, ffoniwch y Llinell Gymorth Hawliau Cyflog a Gwaith.

Blwyddyn 25 a throsodd 21 a throsodd 18 i 20 O dan 18 oed Prentis*
1st of April 2017 £7.50 £7.05 £5.60 £4.05 £3.50
2016 (from October) £7.20 £6.95 £5.55 £4.00 £3.40
2016 (previous rate from April) £7.20 £6.70 £5.30 £3.87 £3.30
2015 (former rate) £6.70 £5.30 £4.92 £3.87 £3.30

Cyfraddau'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Diweddarwyd diwethaf Chwefror 2017