The UK Rules
Cyfraddau Presennol

Cyfraddau'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Mae cyfradd fesul awr yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol yn dibynnu ar eich oed ac os ydych chi'n brentis.

Mae'r wybodaeth yn y canllaw hwn yn rhestru'r cyfraddau cyflog cyfredol y mae angen i gyflogwyr eu talu i'w staff a'u gweithwyr yng Nghymru.

Cyflog Byw Cenedlaethol

Rhaid i chi fod yn o leiaf:

Note: There is also a version of the National Minimum Wage rates available in English language.

Cyfraddau Presennol

Mae’r cyfraddau hyn ar gyfer y Cyflog Byw Cenedlaethol a'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol. Mae'r cyfraddau yn newid bob Ebrill.

Blwyddyn 25 a throsodd 21 i 24 18 i 20 O dan 18 Prentis
Ebrill 2020 £8.72 £8.20 £6.45 £4.55 £4.15

Mae cyfraddau'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol yn newid bob mis Hydref. Mae cyfraddau'r Cyflog Byw Cenedlaethol yn newid bob mis Ebrill.

Prentis

Mae Prentis gyda'r hawl i dderbyn cyfradd prentis os ydynt yn naill ai:

Enghraifft

Mae gan prentis 22 oed hawl i’r gyfradd iafswm yr awr o £4.15 os yn flwyddyn gyntaf eu prentisiaeth.

Mae prentisiaid gyda'r hawl i gael yr isafswm cyflog ar gyfer eu hoed os ydynt:

Enghraifft

Mae prentis 22 oed sydd wedi cwblhau blwyddyn gyntaf eu prentisiaeth gyda'r hawl i gyfradd isafswm yr awr o £8.20


Cyfraddau'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol a’r Cyflog Byw Cenedlaethol

© 2021 | ALL RULES | CONTACT | PRIVACY | SITEMAP